skip to Main Content
Nieuwe Cursus “Stotteren In Het Onderwijs”

Nieuwe cursus “Stotteren in het onderwijs”

Niet-vloeiend spreken komt bij 4 à 5 procent van de kinderen op de basisschool voor.
Als leerkracht heb je dus een vrij grote kans dat je met een kind dat stottert in uw klas te maken krijgt. Bij sommige kinderen is het stotteren hoorbaar en zichtbaar, terwijl andere kinderen hun best doen om het stotteren te verstoppen voor de andere kinderen en de leerkracht. Ieder kind dat stottert is weer anders. Als leerkracht kun je een zeer positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het stotteren en in welke mate het stotteren belemmerend is voor het kind in de klas of groep. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke inzichten rond stotteren én dat ze weten hoe ze een kind dat stottert op de beste manier kunnen begeleiden.

Werk je op het basisonderwijs, een peuterspeelzaal, een BSO, of in een andere setting met kinderen tussen de 2 en de 12 jaar oud? Kom je wel eens een kind tegen dat stottert en stel je jezelf dan bijvoorbeeld de volgende vragen: Wat gaat er in een kind om als het praten moeilijk gaat? Moet ik het kind wel of geen beurt geven? Mag ik over het stotteren praten tegen het kind of moet ik het juist negeren? Kan ik afwachten of moet ik actie ondernemen?

Dan is deze cursus iets voor jou!

INHOUD 

De cursus ‘Stotteren in het onderwijs’ is een kennismaking met stotteren, met een grote link naar de omgang met stotteren binnen het onderwijs.  De cursus is verdeeld over twee dagdelen. Er wordt een basis gelegd om met een kind dat stottert (én hun ouders) om te gaan, zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast staat het leren signaleren van stotteren en het leren observeren en begeleiden van een kind dat stottert centraal.  De cursus bestaat uit theorie én praktijkgerichte opdrachten, die toepasbaar zijn binnen het onderwijs. Bij aanmelding voor de cursus, wordt de theorie en de praktijk aangepast aan de doelgroep waarmee u werkt. Er is ruimte voor eigen inbreng, zoals casussen of andere vragen. 

NA DE CURSUS

Na afloop van deze cursus kun je:

    • Stotteren signaleren en kenmerken van stotteren onderscheiden
    • Uitlokkende en instandhoudende factoren waarnemen én positief beïnvloeden 
    • Op een handige manier omgaan met een kind dat stottert in verschillende situaties 
    • Jou eigen spreken en communicatie aanpassen waar nodig
    • Het stotteren bespreken met de ouders en eventueel met het kind
    • De SLS (screeningslijst stotteren) zelfstandig invullen
    • De tips en adviezen toepassen in de praktijk
    • Ook ben je na de cursus op de hoogte van de laatste wetenschappelijk inzichten met betrekking tot stotteren.

VOOR WIE?

Leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, peuterspeelzaalleiders, pedagogisch medewerkers werkzaam op buitenschoolse of naschoolse opvang, remedial teachers of andere mensen die werken met kinderen tussen de 2 en de 12 jaar oud. 

DOOR WIE?

De cursus wordt verzorgd door Heidi van Werkhoven- Spronk en Sukima van Velzen. Heidi is logopedist-stottertherapeut en werkt al ruim 23 jaar met mensen die stotteren. Sukima van Velzen is logopedist-stottertherapeut en ervaringsdeskundige. Zij werkt al ruim 10 jaar met mensen die stotteren. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor vragen of interesse  kunt u contact opnemen via: sukima@rondomspraak.nl of heidi@stottercentrumcuijk.nl

Kosten: afhankelijk van de groepsgrootte

Groepsgrootte: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers.

Dagdelen: in overleg te plannen

Locatie: in overleg

Back To Top