skip to Main Content

Afwijkende mondgewoonten en slissen

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, de gebitstand, het spreken en het gehoor. Bij afwijkende mondgewoonten kun je denken aan:

Logopedie kan de stand van de tanden en kiezen positief veranderen bij kinderen, jongeren én volwassenen!

  • Het continu door de mond ademen (open mondgedrag) waardoor de lip- en tongspieren verslappen;
  • Duim- of vingerzuigen;
  • Slissen en lispelen; hierbij wordt de tong naar voren tussen de tanden of opzij tussen de kiezen geduwd waardoor klanken anders gaan klinken en de stand van de tanden en kiezen kan worden beïnvloed;
  • Afwijkend slikken; de tong wordt tijdens het slikken naar voren of opzij geduwd met een enorme kracht (tongpersen). 
  • Afwijkende rustpositie van de tong.

Behandeling

Wij werken volgens oro-myofunctionele therapie (OMFT). OMFT is een oefentherapie die gericht is op het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren. In de behandeling worden oefeningen gedaan om ervoor te zorgen dat de tong tijdens spreken en in rust weer in de goede positie komt te staan en tijdens het slikken de juiste richting op duwt. De stand van de tanden en kiezen kan hierdoor (gedeeltelijk) herstellen. Op deze manier kan een beugel worden voorkomen of kan het resultaat na een beugel worden behouden.  Onze logopedisten hebben de cursus OMFT afgerond om deze therapie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

De logopedist kan onderzoeken op welke manier je slikt en hoe we de slik kunnen verbeteren zodat de klachten verminderen.

Andere slikproblemen

Gemiddeld slikt een mens 1500 keer per dag om te eten, te drinken of om slijm en speeksel door te slikken. Als je moeite hebt met slikken of vaak moet hoesten tijdens het eten, is dat elke dag weer erg vervelend. Je kunt minder zin krijgen in eten of angstig worden terwijl je dit juist niet wilt.

Tijdens de behandeling zal de logopedist onderzoeken op welke manier je slikt. Aan de hand van dit onderzoek bepalen we samen aan welke aspecten van het slikken we kunnen werken. Als de slik verbetert zullen de klachten, in veel gevallen, verminderen. Je kunt bij ons terecht met milde (ver-) slikproblemen. 

Back To Top