skip to Main Content

Waarom logopedie?

Logopedie is therapie die zich richt op het verbeteren van de communicatie. Door problemen vroegtijdig te behandelen kun je moeilijkheden op oudere leeftijd voorkomen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een logopedische behandeling. Wij helpen onder andere bij: 

 • stimuleren van de vroege spraak-taalontwikkeling;
 • verbeteren van het begrijpen van taal (taalbegrip);
 • verbeteren van het produceren van taal (woordenschat en zinsbouw);
 • leren uitspreken van (spraak)klanken;
 • juist leren vormen van bepaalde klanken, zoals bij slissen;
 • verminderen van lees- en spellingsproblemen;
 • verbeteren van de mondgewoonten zoals slikken of door de mond ademen (OMFT);
 • het helpen verminderen van een openbeet of overbeet/ het behouden van het resultaat na het dragen van een beugel;
 • juist leren gebruiken van de adem of stem;
 • verbeteren van het adem en stemgebruik;
 • verminderen van spanning in het keelgebied door bijvoorbeeld manuele larynx facilitatie (MLF);
 • verminderen van klachten bij hyperventilatie of COPD

Wij helpen graag bij het verbeteren van de communicatie.

De eerste afspraken

Nadat je je hebt aangemeld via de website, telefoon of app nemen wij contact met je op. Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist allerlei vragen stellen om het logopedische probleem zo helder mogelijk te maken en zal worden uitgelegd welke onderzoeken er geadviseerd worden. De gegevens uit intake en onderzoek worden vervolgens gezamenlijk besproken. Het behandelplan wordt gekoppeld aan jouw hulpvraag. We werken met de meest geschikte behandelmethode. 

De behandeling en behandelmethode wordt aangepast aan de leeftijd en mogelijkheden van elk persoon.

Hoe verder?

Behandeling vindt meestal één keer in de week plaats. De behandeldoelen worden regelmatig geëvalueerd, zo zorgen we ervoor dat de behandeling blijft aansluiten bij jouw wensen. Des te jonger het kind is als de behandeling start, hoe speelser de behandeling zal zijn. Na elke behandeling krijg je een oefening mee voor thuis. De logopedist zal uitleg geven over hoe je de oefeningen op een prettige en gezellige manier thuis kunt herhalen. 

Lees hier hoe mensen de behandeling bij ons hebben ervaren.

Back To Top