skip to Main Content

De eerste afspraken

Je meld jezelf of jouw kind aan via de website, telefonisch of via de app. Wij nemen dan contact met je op voor het maken van een afspraak. Het is belangrijk dat er een klik is met je logopedist of stottertherapeut. Het eerste gesprek is daarom een kennismaking en intake in één. Tijdens deze afspraak zal de logopedist of stottertherapeut alle persoonsgegevens noteren en vragen stellen om je wensen helder in kaart te brengen. 

Wij werken op een ontspannnen manier, waarbij we de tijd nemen voor jou of jouw kind.

Bij jonge kinderen staat de eerste afspraak in het teken van kennismaken op een speelse manier. Het kind kan even de kat uit de boom kijken of we doen gezamenlijk een spelletje. De tweede afspraak volgt er (bij jonge kinderen) een gesprek met de ouder(s). In dit gesprek hebben we alle tijd om in te gaan op jouw zorgen, we beantwoorden jouw vragen en bespreken verdere stappen in de behandeling. Bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen wordt er in het tweede gesprek een logopedisch of stotteronderzoek gedaan.  Na het intakegesprek en het onderzoek zullen alle gegevens gezamenlijk worden besproken. Lees meer over stottertherapie. Lees meer over logopedie.

Behandeling

In de behandeling heeft de logopedist of stottertherapeut een begeleidende rol. Naast het krijgen van uitleg en adviezen, doen we praktische oefeningen (bij kinderen combineren we dit met leuke spelvormen). We zorgen ervoor dat hetgeen wat jij of jouw kind leert, toepasbaar is in het dagelijks leven. De behandeldoelen worden regelmatig geëvalueerd. Zo zorgen we ervoor dat we de behandeling en jouw wensen op elkaar blijven afstemmen.

Therapie op maat

De behandeling wordt aangepast aan de leeftijd en mogelijkheden van elk persoon. Des te jonger het kind is als de behandeling start, hoe speelser de behandeling zal zijn. Wij bieden zorg op maat, omdat iedereen nou eenmaal anders is.

In de behandeling is ruimte voor ouderbegeleiding en het begeleiden van leerkrachten of andere betrokkenen.

Voor het boeken van vooruitgang is herhaling belangrijk. De logopedist of stottertherapeut geeft uitleg over wat je thuis kunt doen en hoe je dit moment gezellig en leuk kunt maken.

Back To Top