skip to Main Content

Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe kan ik een afspraak maken voor mezelf of mijn kind?

Een afspraak maken kan via de website, via de mail mail of telefonisch.

Wordt logopedie vergoed?

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket voor kinderen onder de 18 jaar. Als je ouder bent dan 18 jaar wordt logopedie eerst verrekend met je eigen risico. Als het eigen risico op is wordt logopedie volledig vergoed.

Wie krijgt de rekening van de logopedische behandeling?

De rekening wordt rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend.

Wat neem ik mee naar de eerste afspraak?

Een geldig identiteitsbewijs, een geldige zorgverzekeringspas en, als u deze heeft, een doorverwijzing van de arts of specialist.

Hoe kan ik een afspraak afzeggen of verplaatsen?

Als u een gemaakte afspraak moet afzeggen kunt u uw behandelend logopedist bellen, sms’en/ whatsappen of e-mailen. Contactgegevens van uw behandelend logopedist kunt u vinden op haar visitekaartje of op de website onder het kopje: over ons. U kunt ook contact opnemen via de website of ons bellen op ons algemene telefoonnummer 0592 376655. Denkt u er aan uw afspraak 24 uur van te voren af te zeggen?

Hoe lang duurt een behandelsessie?

Een logopedische behandeling duurt 25 minuten. Een behandeling gericht op stotteren of broddelen duurt 50 minuten.

Hoe lang duurt stottertherapie of een logopedisch behandeltraject?

De duur van de behandelperiode is wisselend. De behandelend logopedist kan na onderzoek een indicatie geven van de behandelduur, zij geeft dit ook aan in het opgestelde behandelplan. De behandelduur hangt af van het soort probleem en de ernst hiervan. Ook hangt het af van de motivatie en leeftijd van de cliënt.

Kan ik of mijn kind ook aan huis behandeld worden?

Voor een aan huis behandeling hebben wij een indicatie nodig van een arts. Als u deze heeft ontvangen, komen we graag bij u thuis.

Kan ik bij jullie terecht voor een second opinion?

Ja, dit is mogelijk.

Ik ben bezorgd over het spreken van mijn kind, maar wil niet dat mijn kind direct start met therapie, kan dat?

Ja dat kan. Het is mogelijk om alleen een (aantal) oudergesprek(ken) te plannen waarbij wij informatie en advies geven op basis van de informatie die we van u krijgen. 

Kan ik eerst kennismaken met de logopedist of stottertherapeut?

Het eerste gesprek is een intake en kennismaking ineen. De logopedist zal na het eerste gesprek vragen of u het ziet zitten om door te gaan met het onderzoek en het opstellen van een behandelpan.

Logopedie

Wanneer moet een kind naar de logopedist?

Wanneer u twijfels heeft over de taal- of spraakontwikkeling van uw kind is het raadzaam om te overleggen met uw huisarts, de jeugdarts of de leerkracht van uw kind. Zij kunnen aangeven of de logopedist u zou kunnen helpen. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen, wij geven u graag informatie en advies.

Vanaf welke leeftijd krijgt een kind logopedie?

Voor twijfels op het gebied van de spraak/taalontwikkeling of stotteren zien wij kinderen vanaf 2 jaar oud.

Kan ik zelf mijn behandelend logopedist kiezen?

In overleg kunt u zelf uw behandelend logopedist kiezen. Wanneer u geen voorkeur heeft kiezen wij de logopedist op basis van specialisatie en beschikbaarheid.

Wat zijn minimum spreeknormen?

Voor elke ontwikkelingsfase bestaan zogenaamde Minimum Spreeknormen die aangeven wat een kind op een bepaalde leeftijd minimaal moet kunnen zeggen. Als uw kind de minimum spreeknorm niet haalt, is het belangrijk om contact met de logopedist op te nemen. De logopedist kan de spraak-taalontwikkeling van uw kind onderzoeken en samen met u bekijken wat uw kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Hier kunt u lezen wat de minimum spreeknormen zijn: In een apart document de Minimm Spreeknormen neerzetten.

Minimum Spreeknormen

0 – 1 jaar

 • Huilen, lachen en kraaien.
 • Spelen met de stem, lippen, tong en gehemelte (‘ah’, ‘eh’). 
 • Luisteren naar de stem van mama en kijken naar haar mond.
 • Brabbelpatroontjes worden steeds langer en ingewikkelder (‘baba’, ‘dadada’).

1 jaar

 • Veel en gevarieerd brabbelen.
 • De klanken zijn afhankelijk van de voorkeur voor het bewegen van de lippen, tong of het gehemelte.
 • Brabbelen wordt steeds meer een manier om contact te maken.

1 ½ jaar

 • Het kind kent ten minste 5 woordjes, bijvoorbeeld ‘mama’, ‘papa’ of ‘eten’.
 • De woordopbouw is nog onvolledig (‘taat’ voor paard, ‘papu’ voor ‘paraplu’).
 • De verschillende klanken kunnen nog ‘neuzig’ zijn.

2 jaar

 • Het kind spreekt in zinnen van twee woordjes (‘koek hebben’, ‘poes ook’).
 • De woordopbouw is vaak onvolledig (‘toe’ voor ‘stoel’, ‘bopam’ voor ‘boterham’).
 • Verschillende klanken kunnen nog ‘neuzig’ zijn.

Hiernaast gebruikt het kind ‘brabbels’ en éénwoorduitingen.

3 jaar

 • Het kind spreekt in zinnetjes van drie tot vijf woorden.
 • Deze zinnetjes hebben nog weinig grammaticale structuur. De opbouw van de zinnetjes wijkt nog sterk af van die van volwassenen (‘Ik bent vallen niet’).
 • Opvallende nasaliteit is nu meestal verdwenen. De ‘neuzige’ klanken komen nu meestal niet meer voor.
 • 50% tot 70% van wat het kind op deze leeftijd zegt is verstaanbaar voor anderen.


4 jaar

 • Het kind spreekt in enkelvoudige zinnetjes.
 • De zinsbouw is al beter maar er zijn vaak nog problemen met het meervoud en de vervoegingen van het werkwoord (‘Ik loopte buiten in de tuin’).
 • 75% tot 90% van wat het kind zegt is voor anderen verstaanbaar. Bij ‘verstaanbaarheid’ moet u vooral denken aan het helder en duidelijk uitspreken van woorden.


5 jaar

 • Het kind gebruikt nu goedgevormde, ook samengestelde zinnen.
 • De zinslengte en woordvolgorde gaan steeds meer lijken op de taal van volwassenen, maar het taalgebruik is vaak nog concreet.
 • Meer dan 90% wat het kind zegt, is verstaanbaar

Hebben jullie ervaring met kinderen met PDD-NOS/ Asperger/ ADHD of aanverwante stoornissen?

Wij hebben ervaring met het werken met kinderen en jongeren in het autisme spectrum of aanverwante stoornissen. 

Hebben jullie ervaring met kinderen die meertalig worden opgevoed?

Klaudia Sentker is spraak-taalpatholoog en heeft al ruim 11 jaar ervaring met het werken met meertalige kinderen uit verschillende landen. Klik hier om de folder over meertaligheid te lezen, deze vindt u onderaan de pagina.

Wanneer spreken we van een TOS?

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Kinderen met TOS:

 • horen goed;
 • leren hun moedertaal langzaam en moeizaam;
 • hebben een normale intelligentie;
 • kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden;
 • hebben moeite met de grammatica;
 • vinden omgaan met emoties lastig;
 • hebben moeite met plannen.

Zie https://www.kentalis.nl/herken-tos, voor meer informatie.

Mijn kind spreekt de letter ‘R’ niet goed uit, is dit normaal?

Kinderen hoeven de /r/ pas op zesjarige leeftijd correct uit te spreken. Soms beïnvloed het de verstaanbaarheid van uw kind negatief en wordt uw kind gefrustreerd doordat hij of zij de letter /r/ nog niet correct kan uitspreken. Als dit het geval is adviseren wij contact op te nemen met een logopedist.

Mijn kind vindt begrijpend lezen moeilijk, kan ik hiervoor naar een logopedist?

Wij kunnen aan de hand van taalonderzoeken achterhalen hoe het komt dat uw kind moeite heeft met de begrijpend leesopdrachten op school. Na dit onderzoek krijgt u advies over wat we voor u en uw kind kunnen betekenen.

Kan ik naar een logopedist met lees- en spellingsproblemen?

Ja, dat kan. U kunt bij ons terecht voor milde lees- en spellingsproblemen. Wij laten onze behandeling aansluiten op het schoolprogramma.

Kan ik bij jullie terecht voor larynxfacilitatie of een LAXVOX training?

Ja, dat kan. Wij hebben de juiste scholingen in huis voor het werken met LAXVOX en het geven van een behandeling gericht op larynxfacilitatie. Beide kunnen effectief werken bij adem- en stemproblemen zoals een hese, schorre stem of een brok in de keel gevoel (globusgevoel).

Stotteren & Broddelen

Mijn kind begint te stotteren, wat moet ik doen?

Uit de literatuur blijkt dat vroege signalering en behandeling een goed effect hebben en problemen op latere leeftijd kunnen voorkomen. Hulp bij stotteren is daarom nooit te vroeg. 

Twijfelt u of uw kind stottert? Vul dan eens de Screeningslijst Stotteren (SLS) in. Bij een score tussen de 7 en 11 is het twijfelachtig of extra onderzoek nodig is. Bij een score van 11 of hoger is extra onderzoek nodig.

Heeft u een lage score, maar wel aanvullende vragen of vind u het lastig om de lijst in te vullen? Neem dan gerust contact op om te bespreken wat het meest verstandig is om te doen.

SLS- screeningslijst stotteren

Mijn kind stottert in de klas, wat kan ik als ouder doen?

Het is in bijna alle gevallen goed om openlijk te spreken over het stotteren met uw kind en met de leerkracht. Vaak vinden kinderen het fijn als er samen met hun wordt besloten wat er tegen de juf wordt gezegd. Een stottertherapeut kan hierbij begeleiding geven. Weet u niet goed hoe u het aan kunt pakken? Wij denken graag met u mee.

Bekijkt u ook eens de folders op de pagina: Stotteren-kinderen

Is stotteren te genezen?

De kans dat een kind weer van het stotteren afkomt is het grootst tot 7 jaar oud. Vanaf 8 jaar wordt de kans dat het stotteren zal verdwijnen steeds kleiner. Bij jongeren en volwassenen komt het nog zelden voor dat het stotteren verdwijnt.

Is stottertherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen hetzelfde?

Nee. De behandeling wordt aangepast aan de leeftijd, mogelijkheden en wensen van elk persoon en de omgeving van de persoon. We werken met effectieve en bewezen behandelmethoden. Wilt u meer informatie over de inhoud van de behandeling per leeftijdscategorie? Lees hier meer

Wat is het verschil tussen stotteren en broddelen?

Broddelen herken je aan de niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak. Opvallend zijn een slappe uitspraak, een hoog spreektempo en het ineenschuiven van woorden, bijvoorbeeld ‘tevisie’ in plaats van ’televisie’. Ook stopwoordjes, snelle woordherhalingen en klankherhalingen zijn signalen van broddelen. Daarnaast komen moeilijkheden met het formuleren van gedachten voor. Dit geldt ook voor schriftelijke formuleringen.

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uitgeperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen: het vermijden van situaties, bepaalde woorden of het omzeilen van klanken, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.

Stotteren en broddelen zijn beide stoornissen in de vloeiendheid van spreken. Stotteren en broddelen kunnen gezamenlijk voorkomen.

Een verschil tussen stotteren en broddelen is dat de persoon die broddelt zijn herhalingen en onduidelijkheden in het spreken niet opmerkt, maar de persoon die stottert meestal wel. Dat de persoon die broddelt deze aspecten niet opmerkt zegt niets over de mate van beperking waarbij broddelen vaak gepaard gaat.

Back To Top