skip to Main Content

Stotteren bij kinderen

Voor een kind én voor de ouder(s) kan stotteren lastig zijn om mee om te gaan. Misschien wordt het kind boos, doet het zijn/haar handje voor de mond, of duwt het de woorden er met spanning uit. Vaak maken ouders zich zorgen om de toekomst van het kind. Gelukkig gaat bij een groot deel van de kinderen (ongeveer 75%) het stotteren weer over. De kans dat het kind weer van het stotteren afkomt is tot het zevende jaar het grootst. Uit onderzoek is gebleken dat het behandelen van stotteren op jonge leeftijd het beste werkt. Wij helpen jou graag, zodat jij je kind kunt helpen met het stotteren.

Hulp bij stotteren is nooit te vroeg. Als je als ouder weet hoe je met het stotteren om kunt gaan, heeft dit een positieve invloed op het stotteren.

Bij kinderen maken we onderscheid tussen normale onvloeiendheden en stotteronvloeiendheden. Bij stotteronvloeiendheden worden bijvoorbeeld klanken of delen van het woord vaker herhaald of verlengd en kan er een mate van spanning zichtbaar of hoorbaar zijn. Bij normale onvloeiendheden bedoelen we bijvoorbeeld het herhalen van een woord of een zinsdeel. 

Behandeling bij jonge kinderen

Voor kinderen tot 6 jaar bieden wij de twee wetenschappelijk onderbouwde behandeltrajecten aan: het Lidcombe Programma (LP) of het Verwachtingen en Mogelijkheden Model (Demands and Capacities Model, DCM).

Na aanmelding volgt op korte termijn een intake met ouder(s) en kind. Nadat ouders vertellen over het stotteren van hun kind, zal de therapeut met het kind een spel doen wat hij/zij leuk vindt, om zo het stotteren te horen en eventuele reacties die het kind laat zien op het stotteren. Bij de volgende sessie is het kind niet aanwezig. Ouders kunnen dan vrijuit spreken over hun zorgen. De therapeut geeft informatie over stotteren en er wordt besproken op welke manier verder wordt behandeld. 

Terug naar vloeiend spreken of vrij en makkelijk stotteren.

Het doel is dat jouw kind weer vloeiend zal spreken of vrij en makkelijk kan stotteren. Omdat je als ouder de meeste tijd doorbrengt met jouw kind, werk je nauw samen met de stottertherapeut en word je als ouder co-therapeut. Voor het kind zal de behandeling vooral bestaan uit gezellig spelen met jou of de therapeut.

Behandeling bij oudere kinderen

Oudere kinderen stotteren meestal al enige tijd. Hierdoor kunnen ze ervaringen hebben opgedaan waardoor ze negatieve gedachten en gevoelens hebben gekregen over stotteren of spreken. Je kunt hierbij denken aan frustratie of schaamte. Kinderen kunnen het stotteren gaan vermijden, door bijvoorbeeld het zoeken van andere woorden of het niet willen meedoen met activiteiten op school. 

Bij oudere kinderen werken we spelenderwijs aan durven stotteren en het makkelijker maken van de stotters. Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes kunnen hierbij goed helpen.

Op deze leeftijd staat makkelijk en soepel leren stotteren en spreken centraal. Het motto “stotteren mag” zal dan ook regelmatig besproken worden. Zo leren we kinderen dat ze, ook met af en toe een stotter, alles kunnen doen en zeggen wat ze willen. Daarnaast is stotteren in de klas een aandachtspunt in de behandeling.

School en de omgeving

Het betrekken van de school, vriendjes of broertjes of zusjes bij de behandeling zorgt ervoor dat jouw kind het geleerde makkelijker toepast in het dagelijks leven. Openheid over stotteren zorgt ervoor dat iedereen weet wat stotteren is en hoe ze kunnen omgaan met stotteren. Je kunt bijvoorbeeld in de klas iets vertellen over stotteren samen met de stottertherapeut, of uitleg geven over stotteren aan de leerkracht. Gevoelens als angst of schaamte nemen hierdoor af. De kans dat iedereen op een prettige manier zal reageren op het stotteren neemt toe. Lees meer over onze werkwijze. Lees meer over de stottertherapeut.

Folder: Stotteren, praat erover in de klas.

Folder: Stotteren, sta even stil bij het praten van je kind.

Back To Top