skip to Main Content

Hyperventilatie

Bij hyperventilatie adem je meer zuurstof in dan je lichaam nodig heeft; dit noemen we ook wel overademen. Er zijn twee verschillende vormen van hyperventilatie; een acute vorm en een chronische vorm.

Als je hyperventileert, vernauwen bepaalde bloedvaten en neemt de bloedtoevoer naar de hersenen en bepaalde lichaamsdelen licht af.

Als je ademhaalt, gaat er zuurstof naar de longen, die uiteindelijk aan de lichaamscellen wordt afgegeven. Nadat de zuurstof is opgenomen, wordt er kooldioxide (CO2) afgegeven aan het bloed; dit gaat weer naar de longen en adem je uit. Een regelmatige en voldoende diepe ademhaling zorgt voor een goede balans tussen zuurstof en kooldioxide. Deze balans is echter verstoord als je hyperventileert. Je ademt dan te snel en soms juist te diep.

Als je hyperventileert, vernauwen bepaalde bloedvaten en neemt de bloedtoevoer naar de hersenen en bepaalde lichaamsdelen licht af. Er wordt ook minder zuurstof afgegeven aan de weefsels. Hoewel je door te hyperventileren meer zuurstof inademt dan nodig is, is er toch minder zuurstof beschikbaar voor bepaalde gebieden in de hersenen. Hierdoor kunnen verschillende klachten ontstaan, zoals;

  • Duizeligheid en tintelingen
  • Kortademig zijn
  • Transpireren
  • Een slap gevoel hebben
  • Snelle hartslag
  • Druk, pijn of benauwdheid op de borst

Het is mogelijk om een ademhalingstechniek te leren, zodat je op een ontspannen manier leert ademen tijdens spreken en in rust.

Behandeling

Samen met de logopedist onderzoek je welke factoren invloed hebben op het ontstaan en in stand houden van de hyperventilatieklachten. Het is mogelijk om een ademhalingstechniek te leren zodat je op een juiste en ontspannen manier leert ademen. Als er sprake is van angst of spanning, is het belangrijk om te achterhalen wat voor de angstreactie zorgt. De angst of spanning kan een hyperventilatie aanval veroorzaken of chronische hyperventilatie in stand houden. Je leert, door verschillende oefeningen, om het bewust of onbewust ontstane patroon, te doorbreken. Door deze oefeningen consequent toe te passen zal, in veel gevallen, de hyperventilatie en de daaromheen hangende angst, niet meer jouw leven bepalen.

COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte)

Wanneer er sprake is van COPD adem je moeilijker omdat je longen zijn beschadigd. Je hebt minder zuurstof. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden.

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en je hebt minder energie.

Behandeling

Als je last hebt van COPD, bronchitis of allergieën kan de logopedist je helpen een manier van ademen aan te leren zodat je je zo min mogelijk benauwd voelt en zo optimaal mogelijk gebruik maakt van je longinhoud. We kunnen werken aan het juist leren verdelen van de adem in verschillende spreeksituaties en het leren ondersteunen van het spreken, door een ontspannen en optimale ademhaling. Soms kan aandacht voor ontspanning ook een toegevoegde waarde zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan een behandeling volgende de Lax Vox methode. 

Artikel: logopedie bij chronische hoestklachten

Folder: Logopedie bij COPD

Back To Top